Mime Forlag ble stiftet høsten 2014, av Kristian Bjørkdahl, Thorunn Gullaksen Endreson, Jon Anstein Olsen og Karen Lykke Syse. Navnet har vi hentet fra norrøn mytologi, der Mime var guden som voktet kunnskapens brønn. 

Mime utgir primært oversatte bøker innen populærvitenskap og annen populær faglitteratur, seriøs sakprosa og aktualitetsbøker—felt som lenge har vært neglisjert av norske forlag. Vi er overbevist om at det finnes mange nysgjerrige nordmenn som ønsker å konfronteres med mer av den gode folkeopplysningen som foregår i utlandet. 

Ett av kriteriene vi velger bøker etter er det vi kaller «lettbent tyngde»: Vårt løfte til leseren er at bøkene våre kommer til å opplyse deg uten å kjede deg. Bøkene vi velger ut er like oppslukende som gode romaner. Brorparten av dem er også høyaktuelle, prisvinnende internasjonale bestselgere. 

in English?